ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่องเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

วิธีการจองตั๋ว

ค้นหาขบวนรถ

เลือกขบวนโดยสาร

เลือกตู้ที่มีที่นั่งว่าง

ระบุข้อมูลผู้โดยสาร
และเลือกที่นั่ง

ชำระเงิน

พิมพ์ตั๋ว