ศูนย์ความช่วยเหลือ

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ SRT Hotline : 1690

วิธีการจองตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 1

ท่านจะต้องสมัครสมาชิก หรือทำการเข้าสู่ระบบ ก่อนทุกครั้งที่จะทำการจองตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ด้านล่างเมนูของเว็บไซต์จะมีช่องทางให้ท่าน ค้นหาเที่ยวรถ

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสายของรถไฟที่ท่านต้องการเดินทาง เช่น ท่านต้องการเดินทางไป เชียงใหม่ ให้เลือก สายเหนือ

ขั้นตอนที่ 4

เลือกติ๊กที่กล่อง ไป-กลับ หากท่านต้องการจองตั๋วแบบไปกลับ แต่หากต้องการจองแบบเที่ยวเดียว ไม่ต้องติ๊กเลือก

ขั้นตอนที่ 5

เลือกสถานีต้นทางที่ท่านสะดวกในการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6

เลือกสถานีปลายทางที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 7

เลือกวันที่ที่ต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 8

ระบุจำนวนผู้โดยสาร

ขั้นตอนที่ 9

กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะนำท่านไปยังหน้าแสดงรายการขบวนรถ ให้ท่านเลือก เวลา และขบวนรถที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 10

เลือกเวลาที่ท่านต้องการและสะดวกในการเดินทาง หรือ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงต้นทาง ปลายทาง ให้คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนแปลงการค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท่านป้อนข้อมูลการค้นหาใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 11

เมื่อท่านเลือก วันที่ เวลา และขบวนที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกด้านหลังขบวนรถทีท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 12

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าเลือกตู้โดยสาร โดยตู้โดยสารจะมีให้เลือก แบบปรับอากาศ หรือ พัดลม หรือ ตู้นอน แล้วแต่ท่านต้องการ เมื่อเลือกได้แล้วให้ท่าน กดปุ่ม เลือก ที่อยู่ด้านหลังตู้โดยสารที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 13

ระบุข้อมูลผู้โดยสาร หากผู้โดยสารท่านแรก คือคนเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นผู้จอง ให้ติ๊กเลือกว่าข้อมูลเดียวกับผู้จอง หากไม่ใช่ช่องนี้ไม่ต้องเลือก และให้ระบุข้อมูลจำเป็นของผู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกคน

ขั้นตอนที่ 14

กรุณาระบุรหัสสมาชิก หากผู้โดยสารท่านใดเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการสะสมคะแนน หรือส่วนลดต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์มีไว้ให้

ขั้นตอนที่ 15

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง ที่อยู่ด้านล่างของกล่องรายละเอียดผู้โดยสารคนสุดท้ายที่ท่านป้อนข้อมูล **ระบบจะคำนวณราคาค่าโดยสารให้ท่านโดยละเอียด ซึ่งจะแสดงไว้ในแถบสีดำด้านล่าง หากท่านต้องการดูรายละเอียดราคาให้คลิกที่ปุ่ม รายละเอียดการจองเพื่อดูรายละเอียดราคาอีกครั้ง**

ขั้นตอนที่ 16

เมื่อท่านกดที่ปุ่มเลือกที่นั่ง ระบบจะนำท่านไปยังหน้าผังที่นั่ง เพื่อให้ท่านระบุที่นั่งที่ต้องการ ในครั้งแรกระบบจะทำการเลือกที่นั่งให้ท่านโดยอัตโนมัติไว้อยู่แล้วหากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกที่ปุ่ม ถัดไป เพื่อทำรายการการจองต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 17

เมื่อกดปุ่ม ถัดไป จากหน้าระบุที่นั่งแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าสรุปรายละเอียดการจองให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนทำการจอง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ แต่หากท่านต้องการทำรายการต่อ ให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวกในการชำระเงิน เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 18

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอของการชำระเงินในรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก

1. หากชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เดบิต ระบบจะออกตั๋วโดยสารส่งให้ท่านผ่านทางอีเมล

2. หากเลือกชำระเงินที่สถานีรถไฟ สามารถชำระเงินได้ที่ช่องขายตั๋วประจำสถานี ระบบจะออกหมายเลขการจองตั๋วให้ท่าน เพื่อให้ท่านนำเลขการจองนี้ไปชำระเงินอีกครั้ง เมื่อท่านชำระเงินแล้วระบบจะทำการออกตั๋วและส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

วิธีการจองตั๋วท่องเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1

ท่านจะต้องสมัครสมาชิก หรือทำการเข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้งที่จะทำการจองตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 2

ในหน้าแรกจะมี รายการเที่ยวไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ท่านเลือกดูรายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวที่ท่านต้องการ หากท่านสนใจรายการท่องเที่ยวรายการใดคลิกเลือกที่รายการนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 3

ระบบจะนำท่านไปยังหน้ารายละเอียดการท่องเที่ยวรายการนั้นๆ และแสดงรายการขบวนรถ และราคาให้ท่านเลือก เมื่อท่านเลือกขบวนรถที่ต้องการได้แล้วให้กดปุ่มเลือกที่รายการนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 4

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าปฏิทินวันที่รถไฟวิ่งสำหรับรายการท่องเที่ยวรายการนั้นๆ ให้ท่านเลือกวันที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 5

และระบุจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่ม จองตั๋ว

ขั้นตอนที่ 7

ระบุข้อมูลผู้โดยสาร หากผู้โดยสารท่านแรกคือคนเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นผู้จอง ให้ติ๊กเลือกว่าข้อมูลเดียวกับผู้จอง หากไม่ใช่ช่องนี้ไม่ต้องเลือกและให้ระบุข้อมูลจำเป็นของผู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกคน

ขั้นตอนที่ 8

กรุณาระบุรหัสสมาชิก หากผู้โดยสารท่านใดเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการสะสมคะแนน หรือส่วนลดต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์มีไว้ให้

ขั้นตอนที่ 9

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง ที่อยู่ด้านล่างของกล่องรายละเอียดผู้โดยสารคนสุดท้ายที่ท่านป้อนข้อมูล

**ระบบจะคำนวณราคาค่าโดยสารให้ท่านโดยละเอียด ซึ่งจะแสดงไว้ในแถบสีดำด้านล่าง หากท่านต้องการดูรายละเอียดราคาให้คลิกที่ปุ่ม รายละเอียดการจองเพื่อดูรายละเอียดราคาอีกครั้ง**

ขั้นตอนที่ 10

เมื่อท่านกดที่ปุ่มเลือกที่นั่งระบบจะนำท่านไปยังหน้าผังที่นั่ง เพื่อให้ท่านระบุที่นั่งที่ต้องการ ในครั้งแรกระบบจะทำการเลือกที่นั่งให้ท่านโดยอัตโนมัติไว้อยู่แล้วหากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกที่ปุ่ม ถัดไป เพื่อทำรายการการจองต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 11

เมื่อกดปุ่ม ถัดไป จากหน้าระบุที่นั่งแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าสรุปรายละเอียดการจองให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนทำการจอง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ แต่หากท่านต้องการทำรายการต่อ ให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวกในการชำระเงิน เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 12

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอของการชำระเงินในรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก

1. หากชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เดบิต ระบบจะออกตั๋วโดยสารส่งให้ท่านผ่านทางอีเมล

2. หากเลือกชำระเงินที่สถานีรถไฟ สามารถชำระเงินได้ที่ช่องขายตั๋วประจำสถานี ระบบจะออกหมายเลขการจองตั๋วให้ท่าน เพื่อให้ท่านนำเลขการจองนี้ไปชำระเงินอีกครั้ง เมื่อท่านชำระเงินแล้วระบบจะทำการออกตั๋วและส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนแปลง
ตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 1

ให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบโดยคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ ที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อท่านกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนำท่านไปยังหน้าโปรไฟล์ของท่าน

ขั้นตอนที่ 3

คลิกเลือกทีเมนูด้านบนที่คำว่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

ขั้นตอนที่ 4

ท่านจะเห็นรายการตั๋วโดยสารที่ท่านได้ทำการจองเอาไว้ ติ๊กเลือกรายการตั๋วที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง (จะมีเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อของผู้โดยสารคนที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อท่านแน่ใจแล้วว่าต้องการเปลี่ยนแปลงตั๋ว โดยสารรายการนั้นๆ ให้ท่านคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ด้านล่างสุดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตั๋ว

ขั้นตอนที่ 6

เลือกเงื่อนไขการเดินทางใหม่ตามที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 7

เลือกที่นั่ง

ขั้นตอนที่ 8

ชำระเงินส่วนต่าง หากมี *ชำระเงินผ่านทาง บัตรเครดิต เดบิตเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 9

ระบบจะทำการออกตั๋วโดยสารใบใหม่มาให้ท่านและส่งให้ผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

วิธีการยกเลิกตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 1

ให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบโดยคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ ที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อท่านกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนำท่านไปยังหน้าโปรไฟล์ของท่าน

ขั้นตอนที่ 3

คลิกเลือกทีเมนูด้านบนที่คำว่ายกเลิกตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 4

ท่านจะเห็นรายการตั๋วโดยสารที่ท่านได้ทำการจองเอาไว้ ติ๊กเลือกรายการตั๋วที่ท่านต้องการยกเลิก (จะมีเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อของผู้โดยสารคนที่ท่านต้องการยกเลิก)

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อท่านแน่ใจแล้วว่าต้องการยกเลิกตั๋วโดยสารรายการนั้นๆ ให้ท่านคลิกที่ปุ่มยกเลิกตั๋วโดยสารด้านล่างสุดเพื่อทำการยกเลิก

ขั้นตอนที่ 6

ระบบจะแสดงรายละเอียดของตั๋วโดยสารที่ท่านต้องการยกเลิกให้ท่านตรวจสอบอีกครั้ง หากท่านแน่ใจแล้วว่าคือรายการที่ต้องการยกเลิกให้ท่านติ๊กเลือกยอมรับเงื่อนไข และนโยบายการรถไฟในการยกเลิกตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 7

คลิกปุ่มยืนยันการยกเลิกตั๋ว เป็นอันเสร็จสิ้นการทำรายการการยกเลิกตั๋ว

สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เมนู สมัครสมาชิก ด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

ป้อนข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

ติ๊กเลือกยอมรับเงื่อนไขและนโยบายของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 4

กดปุ่มยืนยันการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ระบบจะส่งลิงก์เข้าไปยังอีเมลของท่านที่ใช้สมัครสมาชิกเพื่อให้ท่านกดยืนยันอีเมล

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อท่านกดยืนยันตัวตนผ่านอีเมลแล้ว ถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์

ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อปรากฎหน้าจอเข้าสู่ระบบให้คลิกที่คำว่า

ลืมรหัสผ่าน?

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนอีเมลของท่านเพื่อทำการขอ Reset รหัสผ่านใหม่ ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของท่าน

ขั้นตอนที่ 4

ให้ท่านกดลิงก์จากอีเมลเพื่อทำการตั้งค่ารหัสใหม่

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการจองตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 1

ท่านจะต้อง สมัครสมาชิก หรือ ทำการเข้าสู่ระบบ ก่อนทุกครั้งที่จะทำการจองตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ด้านล่างเมนูของเว็บไซต์จะมีช่องทางให้ท่าน ค้นหาเที่ยวรถ

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสายของรถไฟที่ท่านต้องการเดินทาง เช่น ท่านต้องการเดินทางไป เชียงใหม่ ให้เลือก สายเหนือ

ขั้นตอนที่ 4

เลือกติ๊กที่กล่อง ไป-กลับ หากท่านต้องการจองตั๋วแบบไปกลับ แต่หากต้องการจองแบบเที่ยวเดียว ไม่ต้องติ๊กเลือก

ขั้นตอนที่ 5

เลือกสถานีต้นทางที่ท่านสะดวกในการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6

เลือกสถานีปลายทางที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 7

เลือกวันที่ที่ต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 8

ระบุจำนวนผู้โดยสาร

ขั้นตอนที่ 9

กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะนำท่านไปยังหน้าแสดงรายการขบวนรถ ให้ท่านเลือก เวลา และขบวนรถที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 10

เลือกเวลาที่ท่านต้องการและสะดวกในการเดินทาง หรือ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงต้นทาง ปลายทาง ให้คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนแปลงการค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท่านป้อนข้อมูลการค้นหาใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 11

เมื่อท่านเลือก วันที่ เวลา และขบวนที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกด้านหลังขบวนรถทีท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 12

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าเลือกตู้โดยสาร โดยตู้โดยสารจะมีให้เลือก แบบปรับอากาศ หรือ พัดลม หรือ ตู้นอน แล้วแต่ท่านต้องการ เมื่อเลือกได้แล้วให้ท่าน กดปุ่ม เลือก ที่อยู่ด้านหลังตู้โดยสารที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 13

ระบุข้อมูลผู้โดยสาร หากผู้โดยสารท่านแรก คือคนเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นผู้จอง ให้ติ๊กเลือกว่าข้อมูลเดียวกับผู้จอง หากไม่ใช่ช่องนี้ไม่ต้องเลือก และให้ระบุข้อมูลจำเป็นของผู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกคน

ขั้นตอนที่ 14

กรุณาระบุรหัสสมาชิก หากผู้โดยสารท่านใดเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการสะสมคะแนน หรือส่วนลดต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์มีไว้ให้

ขั้นตอนที่ 15

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง ที่อยู่ด้านล่างของกล่องรายละเอียดผู้โดยสารคนสุดท้ายที่ท่านป้อนข้อมูล **ระบบจะคำนวณราคาค่าโดยสารให้ท่านโดยละเอียด ซึ่งจะแสดงไว้ในแถบสีดำด้านล่าง หากท่านต้องการดูรายละเอียดราคาให้คลิกที่ปุ่ม รายละเอียดการจองเพื่อดูรายละเอียดราคาอีกครั้ง**

ขั้นตอนที่ 16

เมื่อท่านกดที่ปุ่มเลือกที่นั่ง ระบบจะนำท่านไปยังหน้าผังที่นั่ง เพื่อให้ท่านระบุที่นั่งที่ต้องการ ในครั้งแรกระบบจะทำการเลือกที่นั่งให้ท่านโดยอัตโนมัติไว้อยู่แล้วหากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกที่ปุ่ม ถัดไป เพื่อทำรายการการจองต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 17

เมื่อกดปุ่ม ถัดไป จากหน้าระบุที่นั่งแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าสรุปรายละเอียดการจองให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนทำการจอง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ แต่หากท่านต้องการทำรายการต่อ ให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวกในการชำระเงิน เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 18

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอของการชำระเงินในรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก

1. หากชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เดบิต ระบบจะออกตั๋วโดยสารส่งให้ท่านผ่านทางอีเมล

2. หากเลือกชำระเงินที่สถานีรถไฟ สามารถชำระเงินได้ที่ช่องขายตั๋วประจำสถานี ระบบจะออกหมายเลขการจองตั๋วให้ท่าน เพื่อให้ท่านนำเลขการจองนี้ไปชำระเงินอีกครั้ง เมื่อท่านชำระเงินแล้วระบบจะทำการออกตั๋วและส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

วิธีการจองตั๋วท่องเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1

ท่านจะต้อง สมัครสมาชิก หรือ ทำการเข้าสู่ระบบ ก่อนทุกครั้งที่จะทำการจองตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 2

ในหน้าแรกจะมี รายการเที่ยวไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ท่านเลือกดูรายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวที่ท่านต้องการ หากท่านสนใจรายการท่องเที่ยวรายการใดคลิกเลือกที่รายการนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 3

ระบบจะนำท่านไปยังหน้ารายละเอียดการท่องเที่ยวรายการนั้นๆ และแสดงรายการขบวนรถ และราคาให้ท่านเลือก เมื่อท่านเลือกขบวนรถที่ต้องการได้แล้วให้กดปุ่มเลือกที่รายการนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 4

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าปฏิทินวันที่รถไฟวิ่งสำหรับรายการท่องเที่ยวรายการนั้นๆ ให้ท่านเลือกวันที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 5

และระบุจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่ม จองตั๋ว

ขั้นตอนที่ 7

ระบุข้อมูลผู้โดยสาร หากผู้โดยสารท่านแรกคือคนเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นผู้จอง ให้ติ๊กเลือกว่าข้อมูลเดียวกับผู้จอง หากไม่ใช่ช่องนี้ไม่ต้องเลือกและให้ระบุข้อมูลจำเป็นของผู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกคน

ขั้นตอนที่ 8

กรุณาระบุรหัสสมาชิก หากผู้โดยสารท่านใดเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการสะสมคะแนน หรือส่วนลดต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์มีไว้ให้

ขั้นตอนที่ 9

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง ที่อยู่ด้านล่างของกล่องรายละเอียดผู้โดยสารคนสุดท้ายที่ท่านป้อนข้อมูล

**ระบบจะคำนวณราคาค่าโดยสารให้ท่านโดยละเอียด ซึ่งจะแสดงไว้ในแถบสีดำด้านล่าง หากท่านต้องการดูรายละเอียดราคาให้คลิกที่ปุ่ม รายละเอียดการจองเพื่อดูรายละเอียดราคาอีกครั้ง**

ขั้นตอนที่ 10

เมื่อท่านกดที่ปุ่มเลือกที่นั่งระบบจะนำท่านไปยังหน้าผังที่นั่ง เพื่อให้ท่านระบุที่นั่งที่ต้องการ ในครั้งแรกระบบจะทำการเลือกที่นั่งให้ท่านโดยอัตโนมัติไว้อยู่แล้วหากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกที่ปุ่ม ถัดไป เพื่อทำรายการการจองต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 11

เมื่อกดปุ่ม ถัดไป จากหน้าระบุที่นั่งแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าสรุปรายละเอียดการจองให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนทำการจอง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ แต่หากท่านต้องการทำรายการต่อ ให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวกในการชำระเงิน เสร็จแล้วให้ คลิกที่ปุ่มชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 12

ระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอของการชำระเงินในรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก

1. หากชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เดบิต ระบบจะออกตั๋วโดยสารส่งให้ท่านผ่านทางอีเมล

2. หากเลือกชำระเงินที่สถานีรถไฟ สามารถชำระเงินได้ที่ช่องขายตั๋วประจำสถานี ระบบจะออกหมายเลขการจองตั๋วให้ท่าน เพื่อให้ท่านนำเลขการจองนี้ไปชำระเงินอีกครั้ง เมื่อท่านชำระเงินแล้วระบบจะทำการออกตั๋วและส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนแปลง
ตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 1

ให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าแรก

ขั้นตอนที่ 3

คลิกเลือกทีเมนูด้านบนที่คำว่า เปลี่ยนแปลงตั๋ว

ขั้นตอนที่ 4

ท่านจะเห็นรายการตั๋วโดยสารที่ท่านได้ทำการจองเอาไว้ ติ๊กเลือกรายการตั๋วที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง (จะมีเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อของผู้โดยสารคนที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อท่านแน่ใจแล้วว่าต้องการเปลี่ยนแปลงตั๋ว โดยสารรายการนั้นๆ ให้ท่านคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ด้านล่างสุดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตั๋ว

ขั้นตอนที่ 6

เลือกเงื่อนไขการเดินทางใหม่ตามที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 7

เลือกที่นั่ง

ขั้นตอนที่ 8

ชำระเงินส่วนต่าง หากมี *ชำระเงินผ่านทาง บัตรเครดิต เดบิตเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 9

ระบบจะทำการออกตั๋วโดยสารใบใหม่มาให้ท่านและส่งให้ผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

วิธีการยกเลิกตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 1

ให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าแรก

ขั้นตอนที่ 3

คลิกเลือกทีเมนูด้านบนที่คำว่า ยกเลิกตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 4

ท่านจะเห็นรายการตั๋วโดยสารที่ท่านได้ทำการจองเอาไว้ ติ๊กเลือกรายการตั๋วที่ท่านต้องการยกเลิก (จะมีเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อของผู้โดยสารคนที่ท่านต้องการยกเลิก)

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อท่านแน่ใจแล้วว่าต้องการยกเลิกตั๋วโดยสารรายการนั้นๆ ให้ท่านคลิกที่ปุ่มยกเลิกตั๋วโดยสารด้านล่างสุดเพื่อทำการยกเลิก

ขั้นตอนที่ 6

ระบบจะแสดงรายละเอียดของตั๋วโดยสารที่ท่านต้องการยกเลิกให้ท่านตรวจสอบอีกครั้ง หากท่านแน่ใจแล้วว่าคือรายการที่ต้องการยกเลิกให้ท่านติ๊กเลือกยอมรับเงื่อนไข และนโยบายการรถไฟในการยกเลิกตั๋วโดยสาร

ขั้นตอนที่ 7

คลิกปุ่มยืนยันการยกเลิกตั๋ว เป็นอันเสร็จสิ้นการทำรายการการยกเลิกตั๋ว

สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เมนู สมัครสมาชิก ด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

ป้อนข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

ติ๊กเลือกยอมรับเงื่อนไขและนโยบายของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 4

กดปุ่มยืนยันการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ระบบจะส่งลิงก์เข้าไปยังอีเมลของท่านที่ใช้สมัครสมาชิกเพื่อให้ท่านกดยืนยันอีเมล

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อท่านกดยืนยันตัวตนผ่านอีเมลแล้ว ถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์

ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบด้านบนสุดของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อปรากฎหน้าจอเข้าสู่ระบบให้คลิกที่คำว่า ลืมรหัสผ่าน?

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนอีเมลของท่านเพื่อทำการขอ Reset รหัสผ่านใหม่ ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของท่าน

ขั้นตอนที่ 4

ให้ท่านกดลิงก์จากอีเมลเพื่อทำการตั้งค่ารหัสใหม่

คำถามที่พบบ่อย